Dialekta vår

Hessdalingen prater det som i dagligtale kalles "Ålbyggdialekt". Men historia forteller at  folket i Hessdalen har vært prega av rørosdialekta. Bakgrunnen for det finner vi i gruvesamfunnet på Røros og den tiflytting til nye gårder ved Kjerrengvollen og Borren på slutten av 1700-tallet. Disse folka kom fra bl.a. Rugeldalen og  Glåmos. I tillegg var nesten hver eneste gårdbruker i Hessdalen knytta til Nordgruvefeltet  over en tidsperiode på flere hundre år. Derfor har flere her i Hessdalen "ført praten" med ord fra Røros-samfunnet opp til våre dager.

Per Olav Almås er ålbyggen som er kjentmann på vår dialekt. Under finner du lenken til hjemmesida om lokalspråket.

http://web.gauldalen.no/~po-almaas/