Historiske Hessdalen

Hessdalen har gammel agrar historie men det er nok jernets betydning i Trøndelag som klart forteller den eldste  historien om bygda.

"Trønderjern i 2000 år " skrev  Arne Espelund i en artikkel i 1996 og henviste til bl.a. utgravningene på Finsådalen i 1984. Jernovnen som ble funnet var av den eldste typen - " Trøndelagsovn".  Bygda fikk over natta ei kulturhistorie alle kan være stolte av. Gårds- og grendenavna Hegseth og Vårhus bekrefter en sansynlig bosetning helt tilbake til folkevandringstiden. Jernet har fulgt bygda siden.

Men det ble Røros Kobberverk sin aktivitet ved  Nordgruvene som ga bygda bostetning gjennom gruvearbeid og førsel. Resten er historie.

Slaggsteinen, ca. 7 kg, ble funnet på ved Røstbekken og er sansynlig fra tida like  før Svartedauen.