‎Phoxinus phoxinus - ørekyte på dagsorden i Bergtjønna og Korstjønna.

Ørekyte er en fryket karpefisk i våre fiskevann og vassdrag. Det har lenge vært kjent at den har hatt tilhold i bl.a. Fora. Elva har forbindelse til Korstjønna og Bergtjønna vest for Elgsjøen. Nå i dag -onsdag 19. aug. er  man i gang med å  frakte utstyret til vatna. I slutten av måneden er man i full gang med bygging av en fiskesperre nedenfor Bergtjønna/ Korstjønna og da blir det nye helikopterløft. Vatna  og bekker blir også Rotenonbehandlet. Ørekyte er en ufisk  og  lite ønsket i Hersjavassdraget.