2018 blir et "raskere" år for hessdalingene!

Det tar tid og bygge ut fiber'n i Hessdalen. Tidligere ble det lovet at den skulle være på  plass i begynnelsen av september 2017. Nå har Enhetsleder på Næring og Kultur  Olve Morken i Holtålen kommune  utfordret Telenor og ettterlyst en  framdriftsplan. Telenor har meldt tilbake følgende:  Idriftsetting av tjeneste for kunder vil skje fortløpende fra mnd skifte nov/des. OLT (noden som leverer signaler til hustandene) idritsettes uke 46. Kunder vil kobles på fortløpende fra mnd. skifte nov/des etter hvert som dokumentasjon  ferdigstilles og legges til rette for start tjenesteleveranse. Et etterlengtet raskt,  og ikke minst stabilt  nett kan med andre ord være oppegående før jul. Hurra!