Klondyke i hyttefeltene!

Det er full aktivitet  på de nye tomtene i hyttefeltene ved Øyungen. Det skjer raskt - fra en mosegrodd rabb den ene dagen, til planert og støpt flate den andre. Rundt 30 hytter vil bli satt opp framover sommeren. Vi får håpe at med den økte trafikken gjennom Hessdalen og i setervegen til Øyungen  ikke skaper trafikksituasjoner mellom de myke trafikkantene og stressede bilførere.