Stor aktivitet over Hessdalen!

Når de lyseste nettene om sommeren er over kommer det ofte  meldinger og bilder om nye observasjoner av ufofenomenet.  For vel en uke siden fikk fiskere på Øyongen opplevelsen av "lyset" seint på kvelden mens de kjørte båt. "En merkelig observasjon" sier  den erfarne  ufojegeren fra Hessdalen . I rettning Hersjøen/ Kjølidalen sto lyset ved siden av  månen i perioder. Etter noen tid endret det karakter og delte seg.  Her ble "lyset" dokumentert med  film og foto.  Senere på natta, ca. kl.01.00,  ble "lyset" på nytt  fotografert  og filmet i det samme området av en annen hessdaling. Han var ute og kjørte bil og på høyden før Hersjøen fikk han observasjonen.  "Lyset" hadde i noen sekunder  stor hastighet men holdt seg i området. Stillfoto fra obeservasjonen viser også lys som han ikke så med det blotte øyet.

De som hadde mest flaks når det gjelder,   var nok Mattis og Seunghyun - kunststudentene  fra Bremen i Tyskland (bildet).  På kvelden den 19. juli satt Mattis og malte Hessdalen fra teltåpningen oppe i Rogne. De var på gjennomreise og skulle overnatte her ett par døgn. Ca. kl. 21.50 ser Mattis noe fra teltåpningen som han i første omgang tror er en fuggel som vil lande i tretoppen på andre siden av Hersja. Han ser fort at det er noe annet fordi hastigheten er høy og jevn og objektet er helt hvitt og på størrelse med to fotballer. Etter 5-6 sekunder forsvinner  objektet  i skogen sør/sørøst for Rogne. Objektet var rundt og skarpt i kantene. Opplevelsen av å ha sett hessdalsfenomenet ved første mulighet  vil nok følge dem en lang tid framover.  Dersom dette fortsetter kan  nok  høsten bli mer enn  spennende i Hessdalen. Lykke til med "jakten".