Torshovteateret med tidenes julegave til Hessdalingene!

De fleste som følger med på hva som skjer "ute og hjemme" i Hessdalen  gjennom året  vet sikkert  at teaterstykket  " UFOBYGDA"   har premiære på  Torshovteateret  fredag  26. jan. kl.19.30. Den kvelden vil teatret  ha uvanlig mange hessdalinger  i salen. 

Like før  jul ble  Visit Hessdalen  oppringt av en glad og begeistret  regissør Øystein Stene :  Hessdalingene skulle få en busslast (40) med gratisbilletter til premiæren på "UFOBYGDA".  Øystein og Torshovgruppa ville med dette  gi noe tilbake til alle innbyggerne som hadde stilt opp i mange og lange intervjuer under forberedelsene til stykket. " Alt dette for å gi et så sannferdig bilde som mulig av de som bor der, i den magiske UFO-bygda."            Vi har på vegne av bygdefolket takket ja til denne overraskende julegaven fra teateret ,  så nå planlegges busscharter fra Hessdalen til Oslo fredag 26. og retur lørdag 27. januar med Eivind som reiseleder. Påmeldinginfo kommer her og på facebook lørdag. f.k.