Ufo i Hessdalen?

Søndag ble det obsservert et mystisk lys i Hessdalen. Bilde er tatt fra sør i Hessdalen mot nord, og det blå lyset beveget seg mot vest. Noen fler som var i dalen som så dette??