Om Hessdalen

Hessdalen har noe av det mest spennende  og utfordrende en fjellbygd kan ha av norske attraksjoner. Lysfenomene i Hessdalen "lever" fortsatt med sin "ufor"klarlighet etter tretti år med forskning.

Folk - fra fjern og nær - besøker bygda i håp om å få se fenomenet, og ofte får de oppleve noe av mystikken et flertall av bygdefolket har lært seg og leve med.

Vi deler det gjerne med andre, så du er hjertelig velkommen!

Hessdalen har mange fjelltopper som omkranser bygda, og ligger i foten av Forollhogna nasjonalpark www.forollhogna.no

Bildet er tatt fra Rogne og viser deler av Vårhus- og Hegsethgrenda.

Hessdalen er en typisk v-dal som er trang i utløpet men utvider seg betydelig ved Kjerrengvollen hvor Grøtåa renner ut i Hersja. Bosettingen er i hoveddalføret men vi har også grendene Åspås, Borren og Grøtådal, hvor sistnevnte er uten fast bosetting. I sørenden av dalen deles dalføre og vi kan enten dra til Herssjøen eller Øyungen. Disse seterdalene er populære områder for kommunens innbyggere  og har derfor fått mange nye hytter de siste tiårene. Men også i selve Hessdalen er det blitt oppført mange fritidshus på 90- og 2000 tallet.

Landbruk er næringsveien i Hessdalen. Bygda har tilsammen 15 bruk med melk, sau, ammekyr og hestedrift. Melkebruka ligger litt under landsgjennomsnittet i størrelse. Men å drive intensiv jordsbruk i en fjellbygd kan være utfordrende. Noen har derfor valgt seg et tilleggsyrke utenom gården, med pendling til Ålen eller Røros.